Offerte aanvragen
Zoeken

De website www.kontent-structures.com staat onder beheer van Kontent Structures B.V.

 

Kontent Structures, gevestigd aan Zuidzijde 128, 2411 RX Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

 

Contactgegevens:
www.kontent-structures.com

 

Kontent Structures
Zuidzijde 128
2411 RX Bodegraven
Nederland

Tel: +31 (0)172 611 990
Mail: info@kontent-structures.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kontent Structures verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kontent-structures.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kontent Structures verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en uw vragen te beantwoorden.
 • Om u van een geschikte offerte te kunnen voorzien.
 • Kontent Structures analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Voor marketingdoeleinden. Het is mogelijk dat uw gegevens gebruikt worden voor onze nieuwsbrief, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kontent Structures neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kontent Structures) tussen zit. Kontent Structures gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • AGP : dit systeem wordt gebruikt voor het opslaan van klantgegevens, offertes en administratieve werkzaamheden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kontent Structures bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam : 1 jaar : voor afwikkeling en marketingdoeleinden
 • Adresgegevens : 1 jaar : voor afwikkeling
 • Telefoonnummer : 1 jaar : voor afwikkeling
 • E-mailadres : 1 jaar : voor marketingdoeleinden
 • IP-adres : 2 jaar : om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website : 2 jaar : om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Kontent Structures verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kontent Structures blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kontent Structures gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kontent Structures gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
_utma Google Analytics Het analyseren van unieke bezoekers 2 jaar
_utmc Google Analytics Het analyseren van de bezoekerssessie Na bezoek
_utmz Google Analytics Het analyseren van verkeersbronnen en navigatie 6 maanden
_ga Google Analytics Het analyseren van unieke bezoekers 2 jaar
_gid Google Analytics Het analyseren van unieke bezoekers 24 uur
_atssc ShareThis Zorgt ervoor dat content van Kontent Structures gedeeld kan worden via Social Media 14 dagen
_atuvc ShareThis Zorgt ervoor dat content van Kontent Structures gedeeld kan worden via Social Media 14 dagen
_ceg.s CrazyEgg Het analyseren van het navigeergedrag van bezoekers op de website. 4 maanden
_ceg.u CrazyEgg Het analyseren van het navigeergedrag van bezoekers op de website. 4 maanden
_drip_client_6994213 Sessie cookie Onthoudt vorige acties wanneer bezoekers dezelfde pagina bekijken tijdens een sessie Na sessie
_vwo_uuid_v2 Visual Website Optimizer Het testen van websitepagina’s in verschillende varianten om de gebruikerservaring te optimaliseren 1 dag

 

Het meten van webstatistieken

Kontent Structures maakt gebruik van Google Analytics om de webstatistieken te meten. Google Analytics is een service van Google.

Voor Google Analytics worden er ‘analytische cookies’ geplaatst op de website. Hierboven in het schema kunt u zien welke cookies Google Analytics gebruikt. Door middel van deze cookies zijn wij in staat om onze website kwalitatief te verbeteren en effectiever te maken.

Wanneer er voldaan wordt aan 4 belangrijke privacy punten zoals deze zijn opgesteld door Google Analytics is het niet nodig om expliciet toestemming te vragen voor het gebruik van deze analytische cookies. Onderstaande punten zijn door Kontent Structures aangepast voor het gebruik van Google Analytics:

 1. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics.
 2. Google Analytics is zo ingesteld dat er rekening wordt gehouden met uw privacy. Uw digitale gegevens, zoals uw ip-adres, worden zo veel mogelijk anoniem weergegeven. De laatste cijfers van uw ip-adres zijn niet zichtbaar.
 3. Er worden geen gegevens gedeeld met Google Analytics. Vaak staat deze optie automatisch ingesteld, bij Kontent Structures hebben we dit echter uitgeschakeld.
 4. U wordt op onze website geïnformeerd over het gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kontent Structures en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kontent-structures.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kontent Structures wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kontent Structures neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kontent-structures.com.

Hopende u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben over onze privacy policy. Eventuele vragen kunt u mailen naar info@kontent-strucutres.com.


Copyright © 2020 Kontent Structures. All rights reserved