Offerte aanvragen
Zoeken

 

Bij Kontent Structures is de betrokkenheid voor de bescherming van het milieu meer dan aanwezig. We streven ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten met onze werkzaamheden. Sustainability is geïntegreerd in onze bedrijfsstrategie. 

Kontent Structures is al jarenlang werkzaam vanuit Bodegraven als dienstverlener voor tijdelijke ruimtes, met aandacht voor de opdrachtgever én de landelijke omgeving waaruit we werkzaam zijn. De afgelopen jaren zijn we als bedrijf hard gegroeid en heeft duurzaamheid een centrale plaats binnen de organisatie gekregen. Om onze toonaangevende plaats te behouden bekijken we constant permanente duurzame oplossingen zoals innovatieve bouwtechnieken, duurzame productiemethodes en wasmethodes. Ook speelt recycling een belangrijke rol binnen onze organisatie.

 

 

 

Milieubewuste werkwijze

Kontent Structures streeft continu naar een milieubewuste werkwijze. Dit komt tot uiting in vele aspecten van ons bedrijfsbeleid. Naleving van alle wet- en milieuregelgeving is binnen onze totale bedrijfsvoering vanzelfsprekendheid. We streven ernaar het milieu te ontlasten, de natuurlijke rijkdommen te sparen en hierbij aan de hoge verwachtingen van onze klanten te voldoen. Recycling speelt hierbij een belangrijke rol. Zo wordt het water van onze zeilenwasmachine gerecycled en worden strikt milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruikt. Door continue innovatie van onze tentmaterialen en vloersystemen wordt er permanent gewerkt aan gewichtsbesparing én duurzaamheid. Met de specifieke samenstelling van onze vrachtwagencombinaties en intern ontwikkelde transportsystemen wordt het laadvolume en aantal transportbewegingen tot een minimum beperkt, waarbij aanvullend het streven is dat in 2022 ons bedrijfswagenpark voor 100% bestaat uit voertuigen met een EURO 6 emissiestandaard. Bij de keuze van onze materialen en toegepaste werkmethodes letten wij er op dat deze zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Ook de efficiënte benutting van de natuurlijke hulpbronnen staat hierbij centraal.

 

 

Maatschappelijke verantwoording

Binnen Kontent Structures zijn er plaatsen voor stagiaires in het voorbereidend en hoger beroepsonderwijs, daarnaast is het voor iedere medewerker mogelijk een opleidingsplan te volgen. Om de veiligheid bij onze werkmethodieken verder te verankeren. Voor 2020 zal 5% van ons medewerkersbestand bestaan uit medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt. Onze maatschappelijke betrokkenheid geven wij ook vorm door jaarlijkse donaties aan de Stichting Vakantiespelen Bodegraven en onze sponsoring aan de Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Aanvullend steunen wij nog een aantal goede doelen. Verder draagt ons lidmaatschap van de ondernemersvereniging Bodegraven verder bij aan onze lokale betrokkenheid op sociaal en maatschappelijk gebied. Kontent Structures geeft u als partner de zekerheid dat onze dienstverlening een zo een klein mogelijke ecologische en maatschappelijke verantwoorde footprint geeft. Deze betrokkenheid geeft u de zekerheid de juiste partner te kiezen voor de gevraagde dienstverlening.


Copyright © 2020 Kontent Structures. All rights reserved