Offerte aanvragen
Zoeken

Als u een feest, festival, evenement of een tijdelijke werkruimte wilt faciliteren van 100 m² of meer is de locatie hiervan zeer belangrijk.

Niet alleen voor het slagen van uw project, maar ook voor de huurprijs van de tent (aluhal). Omdat de ondergrond van de tent bepaalt hoeveel werk de tentenverhuurder moet verzetten om uw tent vlak en (storm)vast op te leveren.

Een totaaloverzicht van alle factoren die de huurprijs van een tent bepalen, vindt u hier: Tentenverhuur (Aluhal) Prijzen en Kostenoverzicht

5 ondergronden waarop een tent geplaatst kan worden

Beton / Stelconplaat

Asfalt

Bestrating

Gras

Zand en Strand

Stevigheid

*****

*****

****

***

*

Verankering

*****

*

**

***

*

Draagkracht

*****

*****

****

**

*

Vlak

*****

*****

**

**

*

Totaal ***** **** *** ** *

Daarnaast zijn er ook nog 4 bijzondere ondergronden die speciale aandacht verdienen:

  • Gebroken puin (repac)
  • Sportvelden (kunstgras)
  • Onderkelderde objecten
  • Gedraineerde ondergronden

Beton & Stelconplaten

Allereerst omdat dit in vrijwel alle gevallen vlak is. Daarnaast is beton bijzonder stevig materiaal, dus het gewicht van de tent dragen is geen probleem. Ook niet als het om een semipermanente tent voor enkele maanden gaat.

Beton of stelconplaten zijn de ideale ondergrond om een Aluhal tent op te plaatsen. Om meerdere redenen.

Vanwege de stevigheid en het gewicht kan het ook gebruikt worden om de tent te verankeren. Ten slotte kan er gemakkelijk met vrachtwagens en heftrucks overheen worden gereden.

Wanneer u een locatie zoekt waarop een tent moet komen te staan,  kan een locatie met een ondergrond van beton of stelconplaten u geld besparen, omdat de locatie op een natuurlijke manier werkt aan het eenvoudig en snel opbouwen en verankeren van de aluhal.

Asfalt

Asfalt wordt vrijwel altijd vlak (of licht aflopend) opgeleverd. Ideaal om een tent te plaatsen! Ook kunnen vrachtwagens en heftrucks zonder problemen rondrijden op asfalt. Afhankelijk van de dikte van het asfalt kunnen het draagvermogen en de mogelijkheden tot verankering beperkt zijn.

Hoewel asfalt sterk is tegenover zijwaartse krachten, is het minder stevig tegen opwaartse krachten. Die juist belangrijk zijn voor de verankering. In de meeste gevallen moet de verankering via een gestelde systeemvloer (een vloer van cassettes of frames), in ander materiaal of door het plaatsen van blokken beton of plaatsvinden.

Bestrating

Met bestrating bedoelen we in dit geval klinkers, tegels en alle andere vormen van straatwerk. Bestrating is stevig genoeg om er een alu-tenthal maanden achter elkaar op te zetten.

De grootste problemen zijn de verankering en de vraag of het vlak is. Verankering is lastig, omdat straatwerk vrijwel nooit mag beschadigen. Erin boren is dus uitgesloten, maar het kan wel stevig genoeg zijn om een gedeelte netjes te verwijderen, te verankeren met slagpennen en dit later weer terug te plaatsen.

Mocht verankeren wel mogelijk zijn dan ligt er vrijwel altijd een zandlaag onder. Zand  is niet altijd sterk genoeg om in te verankeren met slagpennen. Ook lopen er soms leidingen en riolering onderdoor.

Officieel liggen leidingen op 1 meter diepte, maar in de praktijk is dat vaak minder diep. De slagpennen die voor verankering zorgen zijn ongeveer 1 meter lang, de kans op beschadiging is dus vrij groot.

Ook is bestrating zelden helemaal vlak. Het is veelal op afschot opgeleverd om ervoor te zorgen dat regenwater wordt afgevoerd. Door veel gebruik kunnen er ook delen verzakt zijn of kunnen er sporen in gereden zijn.

Dit betekent , dat er op dit type ondergrond vaak een gestelde tentvloer aan te raden is. Om het geheel vlak te krijgen, maar ook om de mogelijke problemen met de verankering te ondervangen.

In het bijzonder zijn stadspleinen een probleem, omdat de tentenverhuurder vrijwel nooit met slagpennen mag werken van de gemeente. Gemeenten zijn vaak bang dat er een leiding wordt geraakt.

Ogen en haakjes die voor marktkramen in de klinkers worden geplaatst, zijn helaas te zwak om een aluhal tent mee te verankeren. Houdt hier dus rekening met meerkosten voor betonblok verzwaring of een gestelde systeemvloer.

Gras

Gras komt in verschillende vormen voor en dat maakt het vaak lastig. Grasland kan zacht of hard zijn, afhankelijk van het weer en het jaargetijde. Ook speelt de ondergrond van het gras een grote rol in de bruikbaarheid van het terrein. Het gras biedt in feite een bepaalde stevigheid aan de aanwezige ondergrond.

Ondergrond \ Bovenkant

Hard

Zacht

Hard

1

2

Zacht

3

4

Laat de kwaliteit van de ondergrond en het grasveld altijd door een tentenverhuurder beoordelen! Het kan gebeuren dat het verstandig is om een aantal rijplaten neer te leggen om te voorkomen dat het gras kapot wordt gemaakt, bijvoorbeeld door de heftrucks die worden gebruikt om de tent op te bouwen of door de aluhal zelf.

De meeste tentenverhuurders werken met ruw terrein heftrucks, maar schade aan het gras is zeker niet ondenkbaar bij slecht weer of een zachtere ondergrond.

1. Harde ondergrond en harde bovenkant

Bijvoorbeeld klei of zanderige ondergrond met daarop gras. Dit is het beste gras om tenten op te bouwen. Het biedt voldoende stevigheid om een tent voor lange periode te plaatsen en ook kunnen er vrachtwagens en heftrucks meestal gemakkelijk overheen rijden.

Daarnaast kan hierin zonder problemen met slagpennen worden verankerd. Bij langdurige regen in de voorafgaande periode is het wel zaak om het gras en de ondergrond te controleren op stevigheid.

2. Harde ondergrond en zachte bovenkant

Bijvoorbeeld klei met daarop gras, maar wanneer het een langere periode geregend  heeft. Hierdoor verzakt het gras snel en biedt het weinig draagvlak om het bouwverkeer of de tent zelf te dragen.

In sommige gevallen zijn rijplaten nodig en is een tentvloer een must om droge en schone voeten te houden.

3. Zachte ondergrond en harde bovenkant

Bijvoorbeeld veengrond met daaroverheen gras. Vrachtwagens en heftrucks kunnen hier  vaak zonder problemen overheen rijden als het droog is, maar bij regen (zeker langdurig) wordt het al snel een onbegaanbare bedoening met veel modder.

De ondergrond kan slagpennen ook slechter `vasthouden`. Rijplaten kunnen de schade beperken en een gestelde tentvloer zeker is aan te raden.

4. Zachte ondergrond en zachte bovenkant

Gras op een meer chronische natte ondergrond, bijvoorbeeld een laag gelegen stuk grond. Dit is een zeer problematische ondergrond en levert vaak problemen op tijdens de op- en afbouw van tenten en vloeren.

Over deze ondergrond moet zachtjes worden gereden door heftrucks en vrachtwagens, anders is het risico groot om vast te komen te zitten of grote schade te veroorzaken.

Zand en strand

Om een tent te bouwen op zand en strand is een uitdaging. Zand is dusdanig zwak dat het gegarandeerd zorgt voor verzakkingen en slechte verankering als dit niet professioneel wordt aangepakt.

Er is een speciale heftruck nodig om op dit terrein te kunnen werken. Daarnaast moet een tent altijd zwaar onderbouwd worden en periodiek worden gecontroleerd. Als u een tent op zand wilt laten bouwen bereidt u zich dan voor op een hele reeks maatregelen die hieraan vooraf gaan.

Speciale aandacht voor

Gebroken puin (repac)

Gebroken puin of repac ondergronden zijn als het ware losse ondergronden versterkt door er gebroken puin op of tussen te storten. Dit is meestal goed te gebruiken om een tent op te plaatsen en biedt voldoende stevigheid voor alle verkeer. Echter kan deze ondergrond zomers bijzonder stoffig worden en na regen wat modderig.

Sportvelden

Sportvelden hebben vaak gras, kunstgras of gravel op het veld liggen. Het grote voordeel van sportvelden is dat het altijd vlak is, maar daarbij is het wel erg snel beschadigd.

Om het veld niet te beschadigen is het belangrijk speciale ‘zachte’ banden op de heftruck te monteren. Daarnaast moet materiaal op een bijzondere manier vervoerd worden waarbij de aandacht uit gaat naar de gewichtsverdeling.

Het gebruik van slagpennen is nooit mogelijk om schade aan het veld en de veelal aanwezige drainage te voorkomen en daarom moet er altijd een tentvloer of betonblokken worden geplaatst als verankering.

Onderkelderde velden

Onderkelderde velden, zoals het Malieveld of een locatie met een parkeergarage eronder, vergen altijd bijzondere aandacht. Die aandacht gaat uit naar de dikte van het veld. De bruikbare dikte is meestal minder dan een meter. Dat betekent dat de standaard verankering met slagpennen geen optie is. Een gestelde systeemvloer of verzwaring met betonblokken biedt uitkomst.

Een groot voordeel van onderkelderde ondergrond is, dat deze velden altijd hard genoeg zijn om met een vrachtwagen en heftruck overheen te rijden.

Gedraineerde ondergronden

Gedraineerde ondergronden zijn velden met daaronder een systeem voor water afvoer. Voorbeelden hiervan zijn paardrijbakken, voetbalvelden en sommige stadsparken. Omdat drainage snel beschadigt, mag er in deze grond absoluut niet met slagpennen verankerd worden. Ook mag om geen enkele andere reden de vloer beschadigd worden. Daarnaast zijn deze velden altijd zacht aan de bovenkant en vaak niet 100% vlak.

Dit betekent dat u bij een tent op een gedraineerde ondergrond, moet rekenen op het plaatsen van een tentvloer onder de tenthal.

Heeft u vragen over de ondergrond van tenten? Wilt u iets weten over de ondergrond die u in gedachte heeft? Heeft u andere vragen over tenten? Neem dan contact met ons op via info@kontent-test.nl of door te bellen naar 0172 – 72 62 62.Copyright © 2021 Kontent Structures. All rights reserved