Offerte aanvragen
Zoeken

Als het gaat om de brandveiligheid eisen van een tent is dit uit te splitsen in de eisen die per gemeente worden opgelegd en de brandveiligheid eisen van het tent materiaal.

Gemeentelijke Brandveiligheid Eisen

Iedere gemeente heeft andere brandveiligheid eisen aan een tent wanneer deze geplaatst wordt. Naast de gemeente hebben de politie en/of de brandweer meestal ook specifieke eisen aan onder andere het aantal nooduitgangen en de plaatsing ervan, nooduitgang bordjes en het aantal brandblussers per 100 bezoekers. De brandveiligheid eisen worden in een evenementen- of omgevingsvergunning beschreven.

 

De eisen van de gemeente, politie en brandweer blijken in de praktijk regelmatig tegenstrijdig te zijn met elkaar. Hierdoor gaat er een lange tijd overheen voordat alle partijen het met elkaar eens zijn en de vergunning verstrekt wordt. Het is daarom belangrijk om ruim van te voren te checken of er een vergunning vereist is voor uw feest, evenement of tijdelijke werkruimte. En wanneer dit het geval is, aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de vergunning te verkrijgen.

Wetgeving Brandveiligheid

Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe wet geldig omtrent brandveiligheid en basishulpverlening. Deze wet is de BBGBOP (Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen). Een aantal belangrijke onderdelen uit deze wet zijn onder andere:

Aantal vluchtroutes

Een tent bestemd voor meer dan 225 personen dient ten minste twee nooduitgangen te hebben waardoor een vluchtroute loopt. Deze uitgangen dienen minimaal 5 meter van elkaar verwijderd te zijn.

Inrichting vluchtroute

De uitgangen waar de vluchtroute doorheen loopt dienen minimaal 0,50 meter breed te zijn. Daarnaast heeft minimaal één uitgang een breedte van ten minste 0,85 meter. Alle uitgangen met vluchtroute dienen een hoogte te hebben van ten minste 2 meter.

Capaciteit van de vluchtroute

De doorstroomcapaciteit van de vluchtroute is erg belangrijk. Bij de bepaling van de doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan van:

 

 • 45 personen per minuut per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 meter en 90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van ten hoogste 1 meter, indien de aantrede van de trap ten minste 0,17 m bedraagt;
 • 90 personen per minuut per meter vrije breedte van een ruimte,
 • 90 personen per minuut per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden;
 • 110 personen per minuut per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden, en
 • 135 personen per minuut per meter vrije breedte van een andere doorgang.

Vluchtroute aanduidingen

Een tent die bestemd is voor meer dan 50 personen heeft een vluchtroute-aanduiding nodig. Deze aanduiding voldoet aan NEN-EN-ISO-7010 en aan de zichtbaarheidseisen gelijk aan NEN-EN 1838.

 

Ook wanneer er nog een ruimte is waar de vluchtroute doorheen loopt, bijvoorbeeld een sluis naar de garderobe, dient er in die ruimte een vluchtroute-aanduiding opgehangen te worden.

 

Vluchtroute-aanduidingen dienen ten minste nog 60 minuten te werken wanneer de stroom is uitgevallen. Daarnaast is het ook belangrijk dat u de nooduitgang bordjes op een zeer centrale plek ophangt, waar de bordjes duidelijk zichtbaar zijn. (Zichtbaarheidseisen NEN-EN 1838)

Doorgangen in vluchtroutes

Wanneer er meer dan 60 personen zijn aangewezen op één doorgang, mag de nooduitgang deur niet naar binnen openen.

Een nooduitgang deur waar meer dan 100 personen op zijn aangewezen moet geopend kunnen worden door:

 

 • Een lichte duw te geven tegen de deur
 • Een lichte duw te geven tegen een op circa 1 meter boven de vloer aangebrachte paniekaansluiting. Deze voldoet aan NEN-EN 1125.

Een nooduitgang die toegang geeft tot de buitenlucht, dient aan de buitenkant altijd voorzien te zijn van de tekst ‘Nooddeur vrijhouden’ of ‘Nooduitgang’. Deze tekst voldoet aan NEN 3011.

Brandblusvoorzieningen

Een tent die bestemd is voor meer dan 50 personen, dient uitgerust te zijn met brandblusvoorzieningen. Met deze brandblussers dient een beginnende brand bestreden te worden. Organiseert u een evenement waarbij opslag van brandbare goederen of kookvoorzieningen aanwezig zijn? Dan dient er ook een brandblusser aanwezig te zijn in de directe nabijheid van deze voorzieningen.

 

Een brandblusvoorziening dient minimaal 1 keer per twee jaar gecontroleerd te worden.

Brandveiligheid Certificering van de Tent

De tentmaterialen waar we als tentenverhuurbedrijf  mee werken zijn gecertificeerd op het gebied van brandveiligheid. Deze certificering beschrijft dat het tentmateriaal in ieder geval voldoet aan de brandveiligheid eisen volgens de NEN 8020-41:2012 en de NEN-EN 13782:2015.

 

Om aan de bovenstaande NEN normen te voldoen moet al het tentmateriaal worden getest. Tijdens de testen staat het volgende centraal:

 

 • De ontvlambaarheid van het materiaal.
 • De vlam die ontstaat.
 • De totale duur van de brand.
 • De rook die ontstaat tijdens de brand.

Wanneer aan alle voorgelegde normen wordt voldaan ontvangt het tentmateriaal de certificering. De certificering geldt onder andere voor alle zeilen, de kunststof zijwanden en de sandwich panelen.

Brandveiligheid Certificering Kontent

Kontent Structures heeft certificeringen om de veiligheid voor u, omstanders, bezoekers en onszelf te garanderen. Lees hier meer over de certificeringen van Kontent.Copyright © 2021 Kontent Structures. All rights reserved