Offerte aanvragen
Zoeken


Opdrachtgever

Universitair Sportcentrum Leiden

Doelstelling opdrachtgever

De opdrachtgever is op zoek naar een overdekte sportruimte voor haar sportterrein. Deze tentconstructie dient als tijdelijke overkapping zodat er meer ruimte is om op 1,5 meter te kunnen sporten voor alle studenten van de universiteit van Leiden

Informatie

Sinds eind februari hebben we te maken met het COVID-19 virus. Om besmettingen en verdere verspreiding te voorkomen, zijn er vanuit het RIVM diverse corona maatregelen opgelegd die gevolgen hebben gehad voor onder andere sportscholen. Zo is het niet mogelijk voor het Universitair Sportcentrum Leiden om alle studenten binnen te kunnen laten sporten. Door middel van de tentconstructie wordt er buiten meer (droge) ruimte gecreëerd, om zoveel mogelijk studenten de mogelijkheid te geven om te kunnen sporten.

Gebruikte tenten

Aluhallen

Aluhallen


Copyright © 2021 Kontent Structures. All rights reserved