Opslagtent bij Kontent structures

KAAK Nederland B.V.

Magazijn en opslag | Industriële toepassing

Opdrachtgever
KAAK B.V.

 

Doel opdrachtgever
Wegens groei is er vraag naar meer ruimte voor de opslag van (brood)machines.

Informatie

Een mooi en uitdagend project waarbij kennis en ervaring belangrijke factoren waren. Doordat onze klant op zoek was naar extra ruimte voor de opslag van broodmachines is er gekozen voor het plaatsen van een op maat gemaakte opslaghal. Doordat er voldoende ruimte op het terrein van onze klant was, is er voor gekozen om de tentconstructie op eigen locatie te realiseren. Tijdens het plaatsen van de constructie is er een nauwe samenwerking met de klant geweest, zodat de braakliggende grond optimaal benut kon worden.

Het realiseren van deze (semi-)permanente magazijn bestond uit meerdere fases. Allereerst is er door het gebruik van stelconplaten gezorgd voor een vlakke en harde ondergrond. De platen zijn zo neergelegd dat pompwagens, maar ook vrachtwagens, zich zonder problemen kunnen bewegen. Hiernaast ondervinden de goederen en medewerkers hier geen enkele hinder van. Nadat de ondergrond was geplaatst kon de opbouw van de tent van start gaan. Met gemiddeld 6 man sterk is deze grote tentconstructie van 40 x 80 m in slechts enkele dagen gerealiseerd.

 

De tentconstructie heeft een rondboog structuur, geïsoleerde dak-en-gevelzeilen m.b.t. condensvorming en een dakgoot m.b.t. de waterafvoer. Deze dakgoot voert om de 10 meter aan beide kanten van de constructie regenwater naar grondniveau.

 

De foto’s geven een goed beeld van de omvang van deze nieuwe opslaghal.

Project details

Gebruikte tentstructuren

Gesprek aanvragen